enzh-CNzh-TWcsethigalvltplptrusk

SVEIKI ATVYKĘ Į DARBO SANTYKIŲ AGENTŪRĄ KAIP MES GALIME JUMS PADĖTI

PAGALBOS LINIJA IR INFORMACINĖ TARNYBA

Ši tarnyba teikia konsultacijas / informaciją įvairiais su darbo santykiais susijusiais klausimais, siekdama užkirsti kelią ginčų atsiradimui ar plėtotei. Konsultaciją /informaciją galima gauti telefonu, faksu arba asmeniškai. Pagalbos linijos numeris yra 028 9032 1442. Paprašius galima gauti vertėjo paslaugas. Paskambinus mūsų pagalbos linijos telefono numeriu, jūsų galime paprašyti palikti savo kontaktinį telefono numerį, kad galėtumėme jums perskambinti.

Tarnyba taipogi leidžia daugelį konsultacinių gidų ir informacinių pranešimų serijų, kuriose galite rasti praktinių patarimų įvairiais darbo klausimais ir informacijos apie įvairius darbo įstatymus. Leidinių sąrašą kartu su informacija, kaip juos įsigyti, galite gauti iš mūsų tarnybos arba peržiūrėti mūsų tinklapyje www.lra.org.uk 

ŠIEK TIEK INFORMACIJOS APIE DARBUOTOJŲ TEISES ŠIAURĖS AIRIJOJE

• ŠALYJE NUSTATYTAS MINIMALUS DARBO UŽMOKESTIS

Šalyje nustatytas minimalus darbo užmokestis (MDU) yra minimalus atlyginimas, kurį jums turėtų sumokėti už kiekvieną darbo valandą. Nuo 2013 m. spalio 1 d., taikomi nauji tarifai:

  • jeigu jums yra 21 m. arba daugiau, turite gauti mažiausiai £6,31 už valandą;
  • jeigu jums yra 18 - 20 m., turite gauti mažiausiai £5,03 už valandą;
  • jeigu jums yra 16 - 17 m., turite gauti mažiausiai £3,72 už valandą.

Daugiau informacijos galite gauti paskambinę į MDU pagalbos liniją (NMW Helpline ) telefonu 0845 8800 917 2368.

Jeigu jūs manote, kad negaunate nustatyto minimalaus darbo užmokesčio, galite pateikti skundą paskambinę tiesiai į MDU pagalbos liniją (NMW Helpline) telefonu 0800 917 2368. Taipogi, išsamesnę konsultaciją galite gauti profsąjungoje (jeigu esate jos narys) arba tokiose informacijos tarnybose kaip pavyzdžiui, gyventojų informacijos centras (Citizens Advice Bureau (CAB)).

Jeigu jūs dirbate žemės ūkio srityje, jūsų darbo sąlygas nustato žemės ūkio darbo užmokesčio taryba. Taryb nustato darbo užmokesčio tarifą (kuris gali būti aukštesnis už šalyje nustatytą minimalų darbo užmokestį), taipogi darbo valandas, atostogas ir apmokėjimą už viršvalandžius. Išsamesnę informaciją galite gauti paskambinę į žemės ūkio darbo užmokesčio pagalbos liniją (Agricultural Wages Helpline) telefonu 028 9052 0813 arba tinklapyje http://www.dardni.gov.uk/index/fisheries-farming-and-food/enforcementawb.htm 

• DARBO VALANDOS, KASDIENIS IR SAVAITINIS POILSIS, PERTRAUKOS IR APMOKAMOS KASMETINĖS ATOSTOGOS

Suaugusiesiems maksimali darbo savaitės trukmė yra 48 valandos (vidurkis per standartinį laikotarpį). Jaunam darbininkui (iki 18 m.) maksimali darbo dienos trukmė yra 8 valandos, o maksimali darbo savaitės trukmė - 40 valandų (galimos išimtys).

Suaugę darbuotojai turi teisę į 11 valandų nepertraukiamo poilsio tarp kiekvienos darbo dienos ir vieną pilną laisvą dieną per savaitę (arba dvi laisvas dienas kas dvi savaites). Jauni darbuotojai turi teisę į 12 valandų nepertraukiamo poilsio tarp kiekvienos darbo dienos ir dvi pilnas laisvas dienas kiekvieną savaitę.

Jūs turite teisę į 20 minučių poilsio pertrauką, jei jūsų darbo diena yra ilgesnė nei šešios valandos. Jeigu jums nėra 18 m., jūs turite teisę į 30 minučių pertrauką po keturių su puse darbo valandų

Jums taip pat priklauso 4,8 savaičių apmokamos kasmetinės atostogos (nuo 2009 m. balandžio 1d. šis skaičius padidėjo iki 5,6 savaičių). Jeigu išeinate iš darbo, turite teisę į apmokėjimą už jums priklausančias, bet dar nepanaudotas atostogas.

• SVEIKATA IR SAUGA

Jūs turite teisę:

• Dirbti aplinkoje, kurioje visi jūsų sveikatai ir saugai galintys kelti pavojų faktoriai yra tinkamai kontroliuojami.

• Nustoti dirbti ir palikti darbo zoną, jei manote, kad jums kilo pavojus.

• Informuoti darbdavį apie su sveikata ir sauga susijusias problemas bei rūpesčius.

• Kreiptis į sveikatos ir saugos tarnybą, jeigu jums dar vis kyla su sveikata ir sauga susijusių rūpesčių ir dėl to neturėti problemų su savo darbdaviu.

Jūs privalote:

• Rūpintis tiek savo sveikata ir sauga, kiek ir kitų žmonių, kuriuos gali paveikti jūsų veikla (arba neveikla). Tai reiškia, kad jūs privalote laikytis darbdavio nustatytų tvarkos taisyklių.

• Bendradarbiauti su kitais dėl sveikatos ir saugos, negadinti suteiktų saugos ir sveikatos priemonių ir naudoti jas tik pagal paskirtį.

Ką jūs turite daryti kilus susirūpinimui dėl sveikatos ir saugos:

• Paskambinti į Šiaurės Airijos Sveikatos ir apsaugos tarnybos pagalbos liniją (Health and Safety Executive for Northern Ireland (HSENI) Helpline) telefonu 0800 0320 121 ir pasikonsultuoti arba pateikti skundą.

• TEISĖ TAPTI PROFESINĖS SĄJUNGOS ŠIAURĖS AIRIJOJE NARIU

Visiems darbuotojams Šiaurės Airijoje yra leidžiama tapti profsąjungos nariais, ir jūsų negali diskriminuoti dėl to, kad esate profsąjungos narys. Jūs neprivalote informuoti darbdavio, kad esate profsąjungos narys. Jūs galite kreiptis į Airijos profesinių sąjungų kongreso Šiaurės Airijos komitetą dėl informacijos, kuri, profsąjunga jums yra tinkama. Komiteto adresas yra 4-6 Donegal Street Place, Belfastas, telefonas (028) 9024 7940.

• DISKRIMINACIJA

Darbo įstatymai apsaugo darbuotojus nuo diskriminacijos darbe dėl lyties, lyties pakeitimo, seksualines orientacijos, religinių bei politinių pažiūrų, rasės, negalios, profsąjungos narystės arba nenarystės. Šiais įstatymais yra siekiama lygybės darbovietėje eliminuojant nepalankų elgesį dėl lyties, etnines grupės ir t.t. Dėl konsultacijos dėl diskriminacijos kreipkitės į Lygybės komisiją Šiaurės Airijoje (the Equality Commission for Northern Ireland) telefonu 02890 500600 arba per tinklalapį www.equalityni.org 

• NUSTATYTA LIGOS PAŠALPA

Darbdaviai privalo išmokėti nustatytą ligos pašalpą už sirgimo nuo keturių dienų iki 28 savaičių laikotarpį už bet kurį vieną nedarbingumo laikotarpį. Pašalpos dydis yra nustatomas kiekvienų metų balandžio pradžioje. Darbuotojams, uždirbantiems per savaitę £111.00 ir daugiau, nuo 2014 m. balandžio 6 d. ligos pašalpa yra £87.55 per savaitę. Dėl konsultacijos apie šią arba kitą jums galinčią priklausyti pašalpą, pvz., motinystės, kreipkitės per mokesčių inspekcijos (HM Revenue & Customs (HMRC)) tinklapį www.hmrc.gov.uk/home.htm 

• TOLESNĖS KONSULTACIJOS IR INFORMACIJA APIE DARBUOTOJŲ TEISES ŠIAURĖS AIRIJOJE

Jeigu jums reikia tolesnės konsultacijos arba informacijos apie darbuotojų teises Šiaurės Airijoje, kreipkitės į Darbo santykių agentūrą žemiau nurodytais adresais arba telefonais:

CENTRINIS BIURAS
2-8 Gordon Street,
Belfast BT1 2LG
Tel: 028 9032 1442
Faks.: 028 9033 0827
TDD (Tekstinis tel.): 028 9023 8411

REGIONINIS BIURAS
1-3 Guildhall Street,
Londonderry
BT48 6BJ
Tel: 028 7126 9639
Faks.: 028 7126 7729

Telephone Enquiry Point

The Agency’s Enquiry Point is available to employers, employees, trade unions and others. Enquiry Point advisors provide information and advice on a wide range of employment matters. The Enquiry Point is also an important contact point for identifying circumstances, or clients, who would benefit from being referred to other Agency services.

The Enquiry Point provides clear, confidential, independent and impartial advice to assist the caller in resolving issues in the workplace.

While the advisors cannot provide a legal opinion they can help callers gain a better understanding of their rights and responsibilities as well as identifying possible options to help resolve their issues.

028 9032 1442

Monday - Friday 9.00am to 5.00pm

Contact Us

Please note that we cannot deal with employment-related enquiries by e-mail. To receive information or advice about an employment-related issue, please telephone our Helpline on Belfast 90 321442 where an officer will speak with you directly about your query. Please note that the Agency can arrange the services of an interpreter if required.

If you have an employment relations issue in Great Britain please contact the ACAS Helpline on 0300 123 1100 .

For all non-employment related queries or questions please fill in the box below.