enzh-CNzh-TWcsethigalvltplptrusk

VITAJTE V AGENTÚRE PRE PRACOVNÉ VZŤAHY (LABOUR RELATIONS AGENCY) - AKO VÁM MÔŽEME POMÔCŤ

Agentúra navyše publikuje rozsiahlu sériu Poradenských sprievodcov a Informačných poznámok dávajúcich praktický návod a radu v širokej škále zamestnaneckých záležitostí a zamestnaneckej legislatívy. Zoznam publikácií s informáciami, ako obdržať kópie, je k dispozícii na požiadanie z Agentúry, alebo ho môžete vidieť na web-stránke Agentúry www.lra.org.uk 

NIEKOĽKO INFORMÁCIÍ O PRÁVACH PRACOVNÍKOV V SEVERNOM ÍRSKU THE NATIONAL MINIMUM WAGE

Národná minimálna mzda (NMZ) je minimum, ktoré môže byť platené za každú hodinu, ktorú odpracujete. Posledná úroveň platná od 1. októbra 2013

  • ak máte 21 alebo viac rokov, mali by ste dostať najmenej 6.31 libry na hodinu;
  • ak máte medzi 18 a 20 rokov, mali by ste dostať najmenej 5.03 libry na hodinu;
  • ak máte 16 alebo 17 rokov, mali by ste dostať najmenej 3.72 libry na hodinu.

Ďalšie podrobnosti sú k dispozícii na linke Pomoci pre práva na mzdu a prácu na 0800 917 2368.

Ak si myslíte, že nemáte vyplácanú minimálnu mzdu, môže podať sťažnosť priamo na linke Pomoci pre práva na mzdu a prácu na 0800 917 2368. Tiež môžete vyhľadať ďalšie poradenstvo prostredníctvom Vašej únie (odborov), ak ste členom, alebo prostredníctvom poradenskej agentúry, ako je Úrad pre poradenstvo občanom (Citizens Advice Bureau).

Ak pracujete v poľnohospodárskom sektore, budete krytý/á Úradom pre poľnohospodárske mzdy (Agricultural Wages Board). Tento stanovuje výšku platieb (ktoré môžu byť vyššie ako Národná minimálna mzda), ako aj výšku hodín, dovoleniek a nadčasov. Pre viac informácií volajte linku pomoci pre poľnohospodárske mzdy na 028 9052 0813, alebo navštívte web-stránku http://www.dardni.gov.uk/index/fisheries-farming-and-food/enforcement-awb.htm 

• HODINY PRÁCE, DENNÝ A TÝŽDENNÝ ODPOČINOK, PRESTÁVKY A PLATENÁ VÝROČNÁ DOVOLENKA

Ak ste dospelý/á, maximálny pracovný týždeň je 48 hodín (spriemerovaný v priebehu zmieňovaného obdobia). Mladý pracovník (menej ako 18 rokov) má maximálny pracovný deň 8 hodín a maximálny pracovný týždeň 40 hodín (predmet istých výnimiek).

Dospelý pracovník má nárok na 11 hodín neprerušeného odpočinku medzi každým pracovným dňom a jeden plný deň voľna každý týždeň (alebo dva celé dni voľna každé dva týždne). Mladí pracovníci majú nárok na 12 hodín neprerušeného odpočinku medzi každým pracovným dňom a dva celé dni voľna každý týždeň. Máte právo na oddychovú prestávku 20 minút, kde Váš pracovný deň je dlhší ako šesť hodín. Ak ste mladší/mladšia ako 18 rokov, máte nárok na 30-minútovú prestávku po odpracovaní štyri a pol hodiny.

Taktiež máte nárok obdržať 4,8 týždňa platenej dovolenky každý rok (zvyšujúcej sa na 5.6 týždňa od 1. apríla 2009) a ak odchádzate zo zamestnania máte právo byť zaplatený/á za dovolenku, na ktorú máte nárok, ale nevybrali ste si ju.

• ZDRAVIE A BEZPEČNOSŤ

Máte právo:

  • Pracovať na miestach, kde všetky ohrozenia Vášho zdravia a bezpečnosti sú riadne kontrolované.
  • Ukončiť prácu a odísť z oblasti, ak si myslíte, že ste v nebezpečenstve.
  • Informovať Vášho zamestnávateľa o problémoch a obavách v oblasti zdravia a bezpečnosti.
  • Kontaktovať Výkonný výbor pre zdravie a bezpečnosť, ak máte stále obavy ohľadom zdravia a bezpečnosti, a nedostať sa do problémov so svojím zamestnávateľom.

Musíte:

  • Dbať o Vaše vlastné zdravie a bezpečnosť a zdravie a bezpečnosť ľudí, ktorí môžu byť ovplyvnení tým, čo robíte (alebo nerobíte). Toto znamená, že budete požiadaný/á dodržiavať akékoľvek pravidlá, ktoré má Váš zamestnávateľ.
  • Kooperovať s ostatnými v oblasti zdravia a bezpečnosti, a nie narúšať, alebo zneužívať, čokoľvek poskytnuté pre Vaše zdravie, bezpečnosť alebo osoh.

Čo robiť, ak ste znepokojený/á ohľadom Vášho zdravia a bezpečnosti:

  • Volajte linku pomoci Výkonného výboru pre zdravie a bezpečnosť pre Severné Írsko (Health and Safety Executive for Northern Ireland - HSENI) 0800 0320 121 pre radu alebo sťažovať sa.
• PRÁVO VSTÚPIŤ DO ÚNIE (ODBOROV) V SEVERNOM ÍRSKU

Všetci pracovníci v Severnom Írsku majú povolené vstúpiť do odborov a nemôžete byť diskriminovaný/á kvôli členstvu v odboroch. Nemusíte povedať Vášmu zamestnávateľovi, ak ste členom. Môžete kontaktovať Severoírsku komisiu Írskeho kongresu pre odborové organizácie (Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions) zistiť, ktorá únia je vhodná pre Vás. Ich adresa je 4-6 Donegal Street Place, Belfast, telefón (028) 9024 7940.

• DISKRIMINÁCIA

Zamestnanecké právo poskytuje pracovníkom ochranu pred diskrimináciou v práci na základe pohlavia, pohlavného sebaurčenia, sexuálnej orientácie, náboženstva alebo viery, politického názoru, rasy, postihnutia a členstav alebo nečlenstva v odborovej organizácii. Táto legislative má za cieľ dosiahnuť rovnosť na pracovisku prostredníctvom eliminácie menej priaznivého zaobchádzania na základe pohlavia, etnickej príslušnosti atď. Pre radu o diskriminácii kontaktujte Komisiu pre rovnosť pre Severné Írsko (Equality Commission for Northern Ireland) na 02890 500600 alebo ich web-stránke www.equalityni.org 

• ZÁKONNÁ PLATBA V CHOROBE

Zamestnávatelia sú zodpovední za vyplácanie Zákonnej platby v chorobe (Statutory Sick Pay - SSP) za obdobie choroby trvajúcej štyri a viac dní až po maximum 28-týždňovú absenciu v akomkoľvek jednom období práceneschopnosti. Týždenná výška platby v chorobe je revidovaná každý rok na začiatku apríla. Súčasná výška SSP je £87.55 libry na týždeň od 6 apríla 2014 pre zamestnancov zarábajúcich priemerne £111 libier týždenne a viac. Pre radu ohľadom tejto platby alebo akejkoľvek inej zákonnej dávky, o ktorej si myslíte, že na ňu môžete mať nárok, ako napríklad Zákonná dávka v materstve (Statutory Maternity Pay - SMP), kontaktujte Daňový úrad (HM Revenue & Customs - HMRC) na ich web-stránke www.hmrc.gov.uk/home.htm 

• ĎALŠIE PORADENSTVO A INFORMÁCIE O PRÁVACH PRACOVNÍKOV A ZAMESTNANCOV V SEVERNOM ÍRSKU

Ak vyžadujete ďalšie poradenstvo alebo informácie o právach pracovníkov alebo zamestnancov v Severnom Írsku, kontaktujte prosím Agentúru pre pracovné vzťahy (Labour Relations Agency) na adresách a telefónnych číslach nižšie:

HLAVNÝ ÚRAD
2-8 Gordon Street,
Belfast
BT1 2LG
Tel: 028 9032 1442
Fax: 028 9033 0827
TDD (Textový telefón): 028 9023 8411

REGIONÁLNY ÚRAD
1-3 Guildhall Street,
Londonderry
BT48 6BJ
Tel: 028 7126 9639
Fax: 028 7126 7729

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. web-stránka: www.lra.org.uk

Telephone Enquiry Point

The Agency’s Enquiry Point is available to employers, employees, trade unions and others. Enquiry Point advisors provide information and advice on a wide range of employment matters. The Enquiry Point is also an important contact point for identifying circumstances, or clients, who would benefit from being referred to other Agency services.

The Enquiry Point provides clear, confidential, independent and impartial advice to assist the caller in resolving issues in the workplace.

While the advisors cannot provide a legal opinion they can help callers gain a better understanding of their rights and responsibilities as well as identifying possible options to help resolve their issues.

028 9032 1442

Monday - Friday 9.00am to 5.00pm

Contact Us

Please note that we cannot deal with employment-related enquiries by e-mail. To receive information or advice about an employment-related issue, please telephone our Helpline on Belfast 90 321442 where an officer will speak with you directly about your query. Please note that the Agency can arrange the services of an interpreter if required.

If you have an employment relations issue in Great Britain please contact the ACAS Helpline on 0300 123 1100 .

For all non-employment related queries or questions please fill in the box below.