enzh-CNzh-TWcsethigalvltplptrusk

LAIPNI LŪGTI DARBA ATTIECĪBU AĢENTŪRĀ KĀ MĒS JUMS VARAM PALĪDZĒT

PALĪDZĪBAS UN INFORMĀCIJAS DIENESTS

Šis dienests sniedz palīdzību un informāciju plašā ar nodarbinātības jautājumiem saistītā sfērā, ar nolūku novērst vai nesaasināt strīdus. Padomus un informāciju var pieprasīt pa tālruni, faksu vai personiski ierodoties birojā. Palīdzības dienesta tālrunis ir: 02890 321442. Ja jums ir nepieciešama tulka palīdzība, to var nokārtot, iepriekš sazinoties. Piezvanot uz norādīto tālruni, jums, iespējams, lūgs atstāt kontakttālruņa numuru un jums tiks atzvanīts.

Bez tam Aģentūra publicē plašu rakstu sēriju „Padomu rokasgrāmata un Informatīvās piezīmes” (Advisory Guides and Information Notes), dodot praktiskus ieteikumus un padomus plašā ar nodarbinātības jautājumiem saistītā sfērā un nodarbinātības likumdošanā. Publikāciju saraksts ar informāciju, kā iegūt šo dokumentu kopijas, ir pieejams pēc pieprasījuma Aģentūrā, vai apskatāms Aģentūras mājas lapā www.lra.org.uk

ĪSA INFORMĀCIJA PAR ZIEMEĻĪRIJAS DARBA ŅĒMĒJU TIESĪBĀM

• NACIONĀLĀ MINIMĀLĀ ALGA

Nacionālā Minimālā alga (NMW) ir minimums, kas jums ir jāsaņem par katru nostrādātu stundu. Pašreizējās stundu tarifa likmes stājušās spēkā 2013.gada 1.oktobrī un tās ir:

  • ja esat 21 gadus vecs vai vecāks, jums jāsaņem vismaz £6.31 stundā;
  • ja esat vecumā no 18 līdz 20 gadam, jums jāsaņem vismaz £5.03 stundā;
  • ja esat 16 vai 17 gadu vecs, jums jāsaņem vismaz £3.72 stundā.

Sīkāka informācija pieejama, zvanot uz Samaksas un Darba tiesību palīdzības dienesta tālruni 0800 917 2368.

Ja uzskatāt, ka jums netiek maksāta minimālā alga, jūs varat iesniegt sūdzību, zvanot tieši uz Samaksas un Darba tiesību palīdzības dienesta tālruni 0800 917 2368. Turpmāku padomu varat saņemt savā arodbiedrībā, ja esat tās biedrs, vai kādā padomu aģentūrā, piemēram, Iedzīvotāju konsultāciju birojā (Citizens Advice Bureau - CAB).

Ja strādājat lauksaimniecības sektorā, jūs esat Lauksaimniecības Algu padomes aizgādībā. Padome nosaka stundu tarifa likmi (kura var būt augstāka par Nacionālo Minimālo algu), kā arī darba dienas ilgumu, atvaļinājumu un virsstundu likmi. Lai iegūtu sīkāku informāciju, zvaniet Lauksaimniecības Algu Palīdzības dienestam uz tālruni 028 9052 0813 vai meklējiet informāciju dienesta tīmekļa vietnē http://www.dardni.gov.uk/index/fisheries-farming-and-food/enforcementawb.htm 

• DARBA STUNDAS, DIENAS UN IKNEDĒĻAS ATPŪTA, PĀRTRAUKUMI UN APMAKSĀTAIS IKGADĒJAIS ATVAĻINĀJUMS

Ja esat pieaugušais, maksimālais stundu skaits, ko varat strādāt nedēļā, ir 48 stundas (vidējais norādītajā periodā). Jauniešiem līdz 18 gadiem maksimālais stundu skaits dienā ir 8 stundas un maksimālais stundu skaits nedēļā – 40 stundas (iespējami daži izņēmumi).

Pieaugušie strādnieki ir tiesīgi saņemt 11 stundu nepārtrauktu atpūtu starp katru darba dienu un vienu pilnu brīvdienu katru nedēļu (vai divas pilnas brīvdienas katru otro nedēļu). Jaunieši ir tiesīgi saņemt 12 stundu nepārtrauktu atpūtu starp katru darba dienu un divas pilnas brīvdienas katru nedēļu.

Jums ir tiesības uz 20 minūšu garu atpūtu, ja jūsu darba diena ir garāka par 6 stundām. Ja esat jaunietis līdz 18 gadiem, jums ir tiesības uz 30 minūšu garu atpūtu pēc nostrādātām 4 ½ stundām.

Tāpat jums ir tiesības saņemt ikgadēju, 4,8 nedēļu apmaksātu atvaļinājumu (kopš 2009.gada 1.aprīļa tas ir pagarināts uz 5,6 nedēļām), un, pārtraucot nodarbinātību, jums ir tiesības saņemt samaksu par neizmantotajām atvaļinājuma dienām.

• VESELĪBA UN DARBA DROŠĪBA

Jums ir tiesības:

  • strādāt vietās, kurās visi riski jūsu veselībai un darba drošībai tiek pienācīgi kontrolēti,
  • pārtraukt darbu un atstāt darba vietu, ja uzskatāt, ka esat apdraudēts,
  • informēt savu darba devēju par veselības un darba drošības problēmām un bažām,
  • sazināties ar Veselības un Darba drošības inspektoriem (Health and Safety Executive), ja jums joprojām pastāv bažas par veselību un darba drošību, un jūs nevēlaties iekļūt nepatikšanās ar savu darba devēju.

Jūsu pienākums ir:

  • pienācīgi rūpēties par savu veselību un drošību, kā arī par to personu veselību un drošību, kuri var tikt ietekmēti caur jūsu darbību (vai bezdarbību). Tas nozīmē, ka jums ir jāpakļaujas jebkādiem sava darba devēja noteikumiem,
  • sadarboties ar pārējiem veselības un darba drošības jomā; neiejaukties vai nepielietot nepareizi jebko, kas jums tiek dots veselībai, darba drošībai vai labklājībai.

Ko darīt gadījumā, ja ir radušās bažas par savu veselību un darba drošību:

zvaniet Ziemeļīrijas Veselības un Darba drošības inspektoriem (Health and Safety Executive for Northern Ireland - HSENI) uz bezmaksas palīdzības tālr.: 0800 0320 121, lai saņemtu padomu vai iesniegtu sūdzību.

• TIESĪBAS IESTĀTIES ZIEMEĻĪRIJAS ARODBIEDRĪBĀS (TREDJŪNIJĀS)

Visi Ziemeļīrijā strādājošie ir tiesīgi iestāties arodbiedrībās. Jūs nedrīkst diskriminēt tikai tādēļ, ka esat arodbiedrības biedrs. Jums savam darba devējam nav jāsaka, ka esat arodbiedrības biedrs. Sazinieties ar Īru Tredjūniju Kongresa Ziemeļīrijas komiteju (Northern Ireland Committee of the Irish Congress of Trade Unions), lai izvēlētos, kura arodbiedrība jums ir piemērotākā. Komitejas adrese ir: 4-6 Donegal Street Place, Belfāsta, tālrunis 028 9024 7940.

• DISKRIMINĀCIJA

Nodarbinātības likumdošana nodrošina strādājošo aizsardzību pret diskrimināciju darba vietā, kuras iemesls var būt dzimums, dzimuma maiņa, seksuālā orientācija, reliģija vai ticība, politiskā pārliecība, nacionālā izcelsme, invaliditāte un piederība (vai nepiederība) arodbiedrībai. Šīs likumdošanas nolūks ir panākt līdztiesību darba vietā, novēršot nelabvēlīgu izturēšanos, kuras iemesls ir dzimums, etniskā piederība, u.t.t. Konsultācijas diskriminācijas lietās sniedz Ziemeļīrijas Līdztiesību komiteja (Equality Commission for Northern Ireland) pa tālruni 02890 500 600, vai – meklējiet informāciju tīmekļa vietnē www.equalityni.org

• LIKUMĀ NOTEIKTAIS SLIMĪBU PABALSTS

Darba devējs ir atbildīgs par likumā noteiktā slimības pabalsta (Statutory Sick Pay - SSP) izmaksu saslimšanām, ilgākām par četrām dienām, bet ne vairāk kā 28 nedēļām nepārtraukta darbnespējas perioda. Nedēļas slimības pabalsta likme tiek pārskatīta katru gadu aprīļa sākumā. Kopš 2014.gada 6.aprīļa SSP likme ir £87.55 nedēļā tiem nodarbinātajiem, kuru vidējie nedēļas ieņēmumi ir £111.00 vai vairāk. Pēc padoma par šo un citiem likumā noteiktajiem pabalstiem, kurus jūs varētu saņemt, piemēram, par likumā noteikto maternitātes pabalstu (Statutory Maternity Pay -SMP), sazinieties ar Viņas Majestātes Ieņēmumu un Muitas pārvaldi (HM Revenue & Customs - HMRC), tīmekļa vietnē www.hmrc.gov.uk 

• PAPILDUS INFORMĀCIJA UN PADOMI PAR STRĀDĀJOŠO UN DARBINIEKU TIESĪBĀM ZIEMEĻĪRIJĀ

Ja jums ir nepieciešams papildus padoms vai informācija par strādājošo vai darbinieku tiesībām Ziemeļīrijā, lūdzu sazinieties ar Darba Attiecību aģentūru (Labour Relations Agency):

GALVENĀ MĪTNE (HEAD OFFICE)
2-8 Gordon Street,
Belfast
BT1 2LG
Tel: 028 9032 1442
Fax: 028 9033 0827 TDD
(teksta tālrunis): 028 9023 8411

REĢIONĀLAIS BIROJS (REGIONAL OFFICE)
1-3 Guildhall Street,
Londonderry
BT48 6BJ
Tel: 028 7126 9639
Fax: 028 7126 7729

Telephone Enquiry Point

The Agency’s Enquiry Point is available to employers, employees, trade unions and others. Enquiry Point advisors provide information and advice on a wide range of employment matters. The Enquiry Point is also an important contact point for identifying circumstances, or clients, who would benefit from being referred to other Agency services.

The Enquiry Point provides clear, confidential, independent and impartial advice to assist the caller in resolving issues in the workplace.

While the advisors cannot provide a legal opinion they can help callers gain a better understanding of their rights and responsibilities as well as identifying possible options to help resolve their issues.

028 9032 1442

Monday - Friday 9.00am to 5.00pm

Contact Us

Please note that we cannot deal with employment-related enquiries by e-mail. To receive information or advice about an employment-related issue, please telephone our Helpline on Belfast 90 321442 where an officer will speak with you directly about your query. Please note that the Agency can arrange the services of an interpreter if required.

If you have an employment relations issue in Great Britain please contact the ACAS Helpline on 0300 123 1100 .

For all non-employment related queries or questions please fill in the box below.